November

November 2022:
26.11:          Julemarked på Budor.
26.11:          Tenning av julegrana i Koiedalen.
26.11:          Et utdrag av  Lussiforestilling.
26.11:          Kick off for juletreorientering i Koiedalen.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.