November

November 2022:
26.11:          Julemarked og Bondens Marked på Budor, kl. 11.00 – 15.00.
26.11:          Tenning av julegrana i Koiedalen m/julesang og nissebesøk, kl. 15.30.
26.11:          Kick off for juletreorientering i Koiedalen.
27.11:          Åpen julebutikk på Mattisrud, kl. 12.00 – 15.00.
Fram til jul:  Sjølhogst av juletre i Løiten Almenning.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.