Løtenløyper trenger din støtte!

Vi ønsker alle velkommen i skiløypene på Budor og Løtenfjellet!

Alle skiløypene på Budor driftes av Løtenløyper. Dette er en forening som drives ved hjelp av bidrag fra flere aktører, både store og små. De største bidragsgiverne er Løiten Almenning, Løten kommune, Løtenfjellet Hytteeierforening, Hamar og Hedemarken Turistforening og Nordbygda/Løten Ski.

Vi setter stor pris på alle som er villig til å gi støtte for å opprettholde kvaliteten på løypene våre, og har du lyst til å bidra kan du enten bruke Vipps med nummer 124323 eller kontonummer: 1865.20.12473.

Gå gjerne inn på  www.skisporet.no for løypestatus av skiløypene som Løtenløyper drifter, søk på Budor. Her kan dere også få smøretips, temperatur, lengder og profiler på løypene.

Lysløypa fra sentrum av Budor knyttes sammen med lysløype og konkurranseløyper på Budor Skistadion. Lysløypa vil være tent på tirsdag, torsdag og fredag. Lyset slukkes kl. 21.30.

Både Løtenfjellet Hytteeierforening og enkeltmedlemmer er gode støttespillere for Løtenløyper, både med økonomiske bidrag, dugnad og innspill til forbedringer. Vi er veldig takknemlig for engasjementet.

 Løtenløyper ønsker alle en fortsatt fin og trivelig skivinter i våre løyper!