Tiltak i alpinanlegget

Budor har et mål om å kunne tilby et alpin- og kjelketilbud basert på naturlig snø. Med et stadig mildere klima må vi tilpasse oss en virkelighet der lengden på sesongen avhenger av hvor gode vi er til å ta vare på den naturlige snøen. Vi gjør derfor en del tiltak med mål om å kunne drifte anlegget med minst mulig snø. Tiltakene i år har vært planering i trasèr, bygging av kuler/hopp av restmasser fra hytteutbygging, og igjenfylling av enkelte grøfter. Dette er alle tiltak som gjør at snøforbruket for å kunne åpne anlegget er redusert.

Sikkerhet er førsteprioritet i skianlegget og vi har derfor brukt mye ressurser på å gjøre om kjelkeanlegget tryggere. Her har vi gjort et stort tiltak med å få riktig vinkel på traseen slik at faren for utforkjøring er redusert. Vi er også i gang med å flytte noen av hoppene i alpinbakken slik at anlegget blir mer oversiktlig og faren for kollisjoner reduseres.

Planlagt sesongåpning av skianlegget er 2. juledag. Vi gleder oss til en ny skisesong!

Translate »