Stolpejakt til fots eller på sykkel!

Stolpejakt på Budor og i Løtenfjellet har de siste årene vært en stor suksess! I år, som i fjor, har vi derfor utvidet tilbudet i samarbeid med Løten o-lag. Det er laget et eget sykkelstolpejaktkart for Løtenfjellet med 20 stolper, som fint kan tas som sykkelturer i området. Det finnes i tillegg 20 stolper til i Budorområdet på den ordinære stolpejakten som Løten o-lag tilbyr, eget kart for disse.

Stolpejaktkartene er lagt ut i postkassa under den store peisestua ved Budor Gjestegård/Skipøb`n (selvbetjening).

Hvordan du går jeg fram?
Last ned Stolpejaktappen og søk opp kartet under Løten og velg et eller begge kart: Budor sykkel og Budor.

Stolpejakten avsluttes den 23. oktober. Les mer stolpejakten i Løten her

Vi ønsker masse lykke til med jakten på stolpene, enten til fots eller på sykkel i Budorområdet/Løtenfjellet!

Foto: Frederik Garshol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frederik Garshol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Stolpejakten i Løten
Stolpejakten i Løten er et samarbeid mellom Løten kommune og Løten o-lag. Det er flere kommuner som har stolpejakt, så du kan samle flere stolper når du er på tur. Disse finner du på appen for Stolpejakt eller på www.stolpejakten.no. For å få til dette tilbudet er man avhengig av velvillige grunneiere og det bes derfor  om at alle stolpejegere respekterer privat eiendom og bare kjører på godkjente veger.

Finn stolper
Hver stolpe består av en meter høy trestolpe med nummer og en bokstavkode, samt en QR-kode for deg som vil bruke smarttelefon til å registrere stolpene.

Stolpejakten er et gratis tilbud og går ut på å finne stolper sentralt plassert på forskjellige steder i Løten . Hver stolpe består av en meterhøy trestolpe med nummer og en bokstavkode, samt en QR-kode for deg som vil bruke smarttelefon til å registrer stolpene. Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Det er i alt 100 stolper å lete etter på dette kartslippet fra «Stolpejakten i Løten» (innringet på kartene). Det er et kart i området Løten Sentrum, Fjellhaug, Budor og en egen sykkelrunde langs gamlevegen til Østre Skogbygd. Hver stolpe består av en meter høy trestolpe med nummer og en bokstavkode, samt en QR-kode for deg som vil bruke smarttelefon til å registrere stolpene.

 

 

 

 

 

 

 

Translate »