Sauesanking

Sauesankingen er inne i sluttfasen. Det er ikke alltid like enkelt å finne alle, i tillegg kan det ha kommet sau inn i områder som ikke hører området til, og derfor blir de heller ikke savnet av oss som har sau i Løtenfjellet.

Beitebrukerne og alle er opptatt av å få alle sauer trygt hjem – så ser du sau, blir de kjempeglade for beskjed! Ser du i tillegg farger på øremerker og bjelleklaver er det supert!  Sau i vestre del, Budor etc. ring Marianne Hermansen 971 54 874, sau i østre del/østre fjellveg, ring Espen Mørch Andersen 936 38 094.

Vi vil samtidig takke for alle henvendelser vi har fått igjennom sesongen av folk som bryr seg om beitedyra!

En god høst ønskes dere alle, og plutselig står en ny sesong for tur hvor beitedyra er på plass igjen 🙂

Translate »