Salgsstart hyttetomter Budor Sør – trinn 1

Vi planlegger salgsstart av hyttetomter i begynnelsen av mai. Situasjonsplanene for de forskjellige utbyggingsfeltene er sendt inn til Løten kommune, og så snart de er godkjent og festepunktene er matrikulert vil vi komme med en eksakt dato for salgsstart.

(Klikk bilde for å laste PDF-fil)

Utbygging av infrastruktur til feltene er godt i gang. Hyttetomtene skal etter planen være byggeklare i løpet av august, slik at det skal være mulig å komme i gang med hyttebygging tidlig høsten 2021.

Vi er stolte over og gleder oss til samarbeid med hytteleverandørene: Saltdalshytta, Boligpartner og FH Gruppen AS med sine fem hytteselskaper; Familiehytta, Leve Hytter, Nordlyshytter, Telemarkhytter, Øverbygg. Disse er klare til å ta imot henvendelser, spørsmål og reservasjoner, se mer på vår nettside.

Det vil også bli et godt utvalg av selvbyggertomter der man kan velge hytteleverandør selv, disse tomtene slippes i løpet av mai. Henvendelser for disse rettes til Budor AS.

Oversiktskartet viser de forskjellige tomtefeltene. På vår webside – valg “Realiser hyttedrømmen” er det link til hytteleverandørene og foreløpige situasjonsplaner. Så snart det foreligger godkjente planer vil vi presentere priser og annen tomteinformasjon i en tomtevelger. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan skje endringer i planene frem til salgsstart.

FH Gruppen AS med sine fem hytteselskap; Familiehytta, Nordlyshytter, Telemarkhytter, Øverbygg og Leve Hytter, har felt BFF 4
Saltdalshytta har felt BFF 8 og Boligpartner har deler av felt BFF6.

Det blir selvbyggertomter der man fritt kan velge hytteleverandør på felt BFF 5, og på deler av feltene BFF6 og BFF27. For feltet BFF7 er situasjonsplanen ennå ikke klar, så her kommer vi tilbake med mer informasjon.

Translate »