Ruskåsvegen, Målivegen og vegen inn til Gitvola er åpnet for biltrafikk igjen, men det er akseltrykkrestriksjon på 6 tonn.

Akseltrykkrestriksjonen gjelder på alle veger fra Grua (nord for Gjestegården) til toppen av Narsæterberget.

Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post