Turforslag: Rundtur fra Gitvola sæter

Rundturen er på ca. 10 km, ca. 3 timer.

Om turen:
Dette er en utrolig flott tur, hvor du starter på Gitvola/Gjetholen sæter. I boka “90 turer i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker” utgitt av HHT våren 2020 er denne turen omtalt som tur 30. Den er også avmerket i det nye sykkel- og turkartet for Budorområdet, som du kan få kjøpt på Budor Gjestegård – se mer informasjon om det her

Den første delen av rundturen går sørover gjennom frodig fjellgranskog og inn i Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat, som er et vernet myrlandskap. Stien svinger vestover ved stikryss 200 meter fra Ingeborgvolla, ei restaurert ljørkoie. Den følger Ulvhaugane fram til stikryss mot Målia. Ulvhaugane er et sammenhengende nettverk av såkalte eskere, som ble dannet av løsavsetninger fra smelteelver slutten av siste istid. Om våren er det et yrende fugleliv i våtmarksområdet, blant annet hekkende traner. Fra stikrysset nordvest på Ulvhaugane følger du skilting mot Synsåsen. Terrenget stiger slakt gjennom åpen fjellfuruskog på fin hardbakkerygg. Synsåsen består av fem topper på rundt 800 moh., som på avstand kan minne om fingerknoker. Gjennom den midtre går kommunegrensa mellom Hamar og Løten. Fra Synsåsen er det vidstrakt utsikt mot sør, vest og nord. Fra stikrysset ved Synsåsen fortsetter turen østover ned lia til Jernåa og videre mot Snippkoia, som er ei ubetjent HHT-hytte. Fra Snippkoia følger du Rondanestien over toppen på Gitvola, 852 moh., det høyeste punktet i området. Ifølge gammel overtro fra 1600-tallet var det her heksene møttes på torsdager, samt på merkedager som Valborgsmesse og St. Hansaften. På toppen er det ei kvilebu med utsiktstårn. Ned mot setervollen passerer du grovvokst, urskoglignende granskog som er fredet av Løiten Almenning på eget initiativ. Kilde: Hamar og Hedemarken Turistforening, hht.no. Se også mer informasjon og kart for turen på ut.no

Alternativ tur:
Det er mulig å lage en kortere rundtur på 4,5 kilometer mellom Gitvola sæter og Snippkoia. Gå Brennsæterstien på vestsiden av berget forbi de to myteomspunne konglomeratene Veslegråen og Thorshovgråen den ene vegen og over toppen på Gitvola den andre.

Adkomst: Kjør riksveg 3, ta av ved Ebru og følg skilting mot Nordhue. Ta til høyre mot Støregarden etter brua ved Øisætra og kjør 5 km videre til Gitvola/Gjetholen sæterområde. Bomveg kr 70,- Les mer her

Vi ønsker riktig god tur!

Se bilder fra Gitvola:

 

Translate »