Preparering av skiløyper i Løtenfjellet

Alle løyper blir kjørt av foreningen Løtenløyper, som er et samarbeid mellom Løiten Almenning, Løten Kommune, Hamar og Hedemarken Turistforening, Løten og Nordbygda ski og Løtenfjellet Hytteeierforening. I tillegg er mange av dere flinke til å bidra privat med støtte til foreningen. Denne støtten er vi både helt avhengig av, og veldig takknemlig for. Tusen takk!

Det legges betydelige ressurser i å lage de beste løypene i fjellet, men i tillegg til innsats er vi på godt og vondt prisgitt naturen. Årets sesong har vært preget av veldig lett snø som setter seg dårlig i løypene. Dette har gjort at skiløypene virker løsere i år enn tidligere år, noe dere sikkert har merket. For å sikre best mulig løyper til flest mulig skiløpere, kjører løypekjørerne etter en instruks der løypene er prioritert. Men, det er de naturgitte forholdene som til slutt er avgjørende, så det vil alltid være en vurdering av løypekjører om hvilke rekkefølge som er best fra dag til dag. Prioriteringer finner du her 

Vi får en del tilbakemeldinger med spørsmål om hvorfor ikke løyper er oppkjørt til et spesielt klokkeslett. Med et omfattende løypenett, og èn løypemaskin vil det ta tid å kjøre opp alle løypene. Selv om vi starter å kjøre på natten, så skal det ikke til store endringer i vær og vind før løypekjører er litt på etterskudd. Vi oppfordrer derfor alle til å ha litt tålmodighet med våre løypekjørere og at dere går inn på Skisporet.no (søkeord Budor) før dere planlegger dagens skitur. Her er det alltid en oppdatert løypestatus.

På Budor ønsker vi at alle skal finne «roen», og kommer derfor med en vennlig oppfordring om å løfte blikket opp fra skiløypa og møte hverandre med gode hensikter.

Vi ønsker dere en riktig god skitur!

Translate »