Caravan

Caravan bilde sidetopp

Det er for tiden flere ledige plasser på caravanplassen, for mer informasjon ta kontakt på post@budor.no eller tlf. 941 58 898.

Hver oppstillingsplass for caravan er på 10 x 10 m fordelt på 8 sløyfer. Det er et moderne serviceanlegg midt på caravanplassen. Denne er på 72 da og ligger i sørvendt, lett hellende terreng litt sør for Budor Gjestegård og med kort avstand til Budor Ski- og kjelkeanlegg. Plassen leies for hele året.

Priser: 

 • Helår ( 15. sept. – 14. sept. ): Kr 13 450,-
 • Vi forbeholder oss retten til endring i priser i forhold til endringer i skatter og avgifter.
 • Strømmen betales etter forbruk. Alle plassene har 16 amp. sikringer og det er måler på hver plass. Hver enkelt slår på/av strømmen selv med sin telefon.
 • Det er tillatt med spikertelt og platting.

Regler for tilbygg til caravanvogn:
”Spikertelt ” er en midlertidig konstruksjon og skal være flyttbar, dvs. ikke festet til grunnmur. For øvrig skal plan og bygningslovens § 70 mht. avstandskrav og teknisk forskrift være overholdt.

 • Maksimalt utvendig mål er 3,0 x 4, 0 m, eller andre mål som gir maksimalt 12 m2 grunnflate, hvis spesielle forhold tilsier dette.
 • Maksimalt tak utstikk er 20 cm fra vegg.
 • Total høyde er maksimalt 10 cm over vogntaket.
 • Fargevalget skal være mest mulig lik eller tilpasset campingvogna.
 • Døra skal slå ut.
 • Det forutsettes at brannforskriftene blir fulgt.
 • Bygget må festes forsvarlig.
 • I tillegg til disse reglene har vi krav om at bakveggen på spikerteltet skal være av tett panel i samme farge som resten av spikerteltet. Dette gjelder spikertelt som i perioder vil bli stående uten vogn.

 

Translate »