Realisere hyttedrømmen?

Ta kontakt med oss for en prat om hyttedrømmen! Med 1,5 time kjøretid fra Oslo og 1 time fra Gardermoen har Budor forsterket sin posisjon som et attraktivt utfartssted og hytteområde. Med ny E6 og raskere kjørevei er hyttedrømmen kommet nærmere.

Her følger en oversikt over ledige tomter i Budorområdet: 

Vi har for tiden ledige tomter på Felt P, på Budor Nord:
– Byggeklare tomter fra mai 2019. Punktfeste.
– Pris pr. tomt varierer fra kr 300 000 – 390 000,-
– Strøm og vannposter
– Årlig festeavgift: kr 7 500,-
– I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel) og vegavgiftskort hvis det er ønskelig. 

Planbestemmelser felt P

Kart over hyttefelt P

Oversiktskart Budor med felt P

Brosjyre for hyttefelt Felt P, Budor Nord

Ta kontakt med Løiten Almenning for mer informasjon, veiledning og evt. avtale tidspunkt for visning. Kontaktinformasjon: tlf. 62 54 74 40, e-post: firmapost@loitenalmenning.no
Ledige tomter på Nordlykkja: 
Det er Eek Eiendom som selger parhytter på Nordlykkja. For mer informasjon om priser, bygge- og salgsstatus, se hjemmeside: www.eek.no eller her 
Generell informasjon om feltet:
– Kjøpesum etter avtale med utbygger.
– Årlig festeavgift: kr 8 500,-
– I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel), kabeltv, Internett hvis det er ønskelig.
Translate »