Informasjonsmøte for hytteeiere den 7. september

Arbeidet med områdeplanen for Budor er godt i gang. Områdeplanen er en overordnet plan som skal vise den fremtidige bruk av arealene i aksen Budor Skianlegg – Svaenlia og Budor Skistadion. Den inneholder hvilke arealer som skal avsettes som hytteområder, seterområder, skiløyper osv., og på denne måte skape en forutsigbarhet med tanke på arealutnyttelse. Prosessen er delt inn i to faser der den første fasen har vært å utarbeide et planprogram. Planprogrammet setter krav til innholdet i områdeplanen, og hva den skal vektlegge. Planprogrammet har vært ute på høring, og vil bli behandlet i Løten kommune i september. Etter hvert som høringsuttalelsene til planprogrammet har kommet inn har vi startet arbeidet med selve områdeplanen. Vi arbeider nå med både infrastrukturen og hytteområdene, og håper at mye skal være på plass i løpet av august.

Vi inviterer derfor alle hytteeiere til informasjonsmøte lørdag 7. september kl. 15.00 i den store peisestua på Budor Gjestegård. Opprinnelig var møtet satt opp til lørdag 31. august, men møtet måtte dessverre utsettes en uke. 

Videre fremdrift for områdeplanen er:
Førstegangsbehandling i Løten Kommune: Oktober 2019.
Ferdigbehandling i Løten kommune: Februar 2020.

Velkommen til informasjonsmøte! 

Translate »