Turstier i området rundt Målia

I området rundt Målia, er det tre veldig fine nærmiljørunder, som er skiltet av HHT (Hamar og Hedemarken Turistforening).

Disse er benevnt som Runde 1, Runde 2 og Runde 3.

Runde 1: starter ved Målia Turisthytte, går opp til Måliatoppen hvor det er et fint utsiktspunkt, før runde 1 skiller lag med de to andre og går østover før den dreier nordover til man kommer inn på Rondanestien. Deretter følger man Rondanestien tilbake til Målia igjen. Runde 1 er på 1,9 km.

Runde 2: Starter ved Målia Turisthytte, går opp til Måliatoppen hvor det er et fint utsiktspunkt, før runde 2 går sørover, over bilveien, og en kort sløyfe sørvestover til man kommer inn på Rondanestien sør for Målia. Derfra følger man Rondanestien tilbake til Målia igjen. Runde 2 er på 2,1 km.

Runde 3: Runde 3 starter ved Målia Turisthytte, går opp til Måliatoppen hvor det er et fint utsiktspunkt, før runde 3 går sørover til bilveien. Deretter følger man bilveien tilbake til Målia igjen. Runde 3 er på 1,5 km.

Translate »