Nye avfallstasjoner er klare til bruk!

Sirkula melder at de nye avfallstasjonene i Budorvegen v/Brattbakken og Østre Fjellveg er klare til bruk. Poser til matavfall kan hentes på Budor Gjestegård. Containere og beholdere som står plassert ut i fjellet vil nå bli hentet inn. Det er fortsatt litt arbeid som gjenstår før plassen langs Budorvegen er helt ferdig:

Skilt:
Dette er satt i bestilling og settes ut innen noen uker.

Belysning:
Det skal opp belysning på plassen. Her venter vi på at den nye på pumpestasjonen kommer opp, slik at vi får strøm til lysmastene som skal settes opp.

Eventuelle spørsmål bes rettet til Sirkula IKS, via e-post eller pr. telefon.

Sirkula IKS
Tlf. 62 54 37 00
E-post: post@sirkula.no
www.sirkula.no

Translate »