Ny gapahuk på Klekkefjellet

Nå er gapahuken på Klekkefjellet ferdig og det på rekordtid! Den flittige dugnadsgjengen i HHT Løten krets har brukt cirka 10 dager på å sette opp gapahuken på fjellet litt øst for Budor. Dette er et supert turmål eller for en liten pust bakken. Gapahuken ligger ca. to kilometer fra Budor Gjestegård. Følger du Rondanestien gjennom Koiedalen først, vil du komme rett til gapahuken. Se turforslag her

I mars ble det gitt fra Statsforvalteren i Innlandet til å sette opp en gapahuk på toppen av Klekkefjellet, som er et naturreservat (les mer under). Både Rondanestien og skiløypene passerer denne toppen og den er et ypperlig turmål både fra Budor og Savalsætra både sommer og vinter.

Løten Bygdesag kuttet alle materialer klare i rekordfart slik at materialene ble kjørt inn på snøen (noe som var et krav fra Statsforvalteren og den helt riktige måten å gjøre dette på). Nå har materialene ligget under presenning og ventet på dugnadskara.

Nå ønsker vi alle turfolk velkommen og håper dere får gode turopplevelser østover fra Budor både sommer og vinter!


Klekkefjellet naturreservat
er et 8700 dekar reservat som ble vernet i 1993. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis lite menneskepåvirket barskogområde som viser et godt tverrsnitt av skogsamfunn og myrtyper som er ty pisk for den høyereliggende barskogen i den mellomboreale skogsonen. Det er funnet gran som er over 250 år gammel og furu som er over 390 år gammel i naturreservatet. Floraen er ganske artsfattig. Den åpne granskogen har kraftig lyngvegetasjon, mens man i myrene kan finne for eksempel bjønnskjegg. På grunn av blandingen av myrområder og gammelskog trives storfuglen og orrfuglen i Klekkefjell-området. Kilde: Stolpejakt-posten som står på Klekkefjellet

Translate »