Velkommen til ny informasjonsside: Mitt Budor

Her finner du informasjon om utviklingsprosjekter på Budor, og relevant info for hytte- og caravaneiere.

Hvordan ser vi for oss Budor i framtida?
Vi i Løiten Almenning ønsker å skape en kvalitetsorientert og bærekraftig helårsdestinasjon ved porten til Hedmarksvidda. Skogen, historien og koblingen til lokalsamfunnet danner grunnlaget for en fremtidig utvikling på Budor.

Derfor har vi i samarbeid med aktørene Natural State og Einar Jarmund &Co samt en hel rekke lokale samarbeidspartnere lansert utviklingsprosjektet "Budor i utvikling". Du kan gi dine innspill til prosjektet via Brukerundersøkelsen 2022.

Gå til www.budoriutvikling.no

Gå til Brukerundersøkelse for Budor 2022
Translate »