Meld interesse for hyttetomt

Områdereguleringsplan for Budor Sør er lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger bl.a. til rette for nye hytteområder mellom Svaenlia, Budor Gjestegård og Budor Skistadion. Høringsfrist til Løten kommune: 25. mars 2020.

Planbeskrivelse: http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3412/154/Dokumenter/OMR%C3%85DEPLAN%20BUDOR-S%C3%98R%20-%20PLANBESKRIVELSE_17012020.pdf
Reguleringsbestemmelser: http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3412/154/Dokumenter/BUDOR-S%C3%98R_REGULERINGSBESTEMMELSER_09.01.2020.pdf
Kart: http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3412/154/Dokumenter/1836%20regplan%20090120%20A1-%201-5000.pdf 
All planinformasjon:  http://webhotel3.gisline.no/Webplan_3412/gl_planarkiv.aspx?planid=154

Budor, ved porten til den vidstrakte Hedmarksvidda. Foto: Visit Budor.

Hvis du er interessert i hyttetomt i framtidige høystandard hyttefelt på Budor – legg inn navn og e-postadresse via skjema nedenfor.

For andre spørsmål, send en e-post til firmapost@loitenalmenning.no 

Translate »