Koronainformasjon – Budor Caravan

Til alle caravaneiere på Budor!

Kommunelegen i Løten fattet 3. april følgende vedtak:

– Felles sanitæranlegg, kjøkken og oppholdsrom ved campingplasser i Løten kommune skal være stengt.
– Overnatting i campinghytter/vogner og bobiler på campingplass i Løten er bare tillatt for personer bosatt i Løten og kun i campinghytter/vogner og bobiler som har eget sanitøranlegg.
– Vedtaket har virkning fra vedtaksdato og gjelder foreløpig frem til 26.04.2020.

Dette blir også varslet våre caravaneiere i dag pr. SMS.

Translate »