Koier nær Budor

Her er det noen koier man kan besøke nær Budor:

Ljørkoia ved Yksensjøen

Koie i grovt tømmer med åpent ildsted og røykåpning i taket. Står ulåst til allment bruk. Denne ligger ca. 600 meter litt nordøst for Doksrudsetra snaut 300 meter for sjøen. Ved stor vannstand i elva er det sikrest å gå fra nord for Livensetra.

Sjøkoia

Åpen koie et par hundre meter før demningen på Yksensjøen. Adkomstvegen fra Nordhuevegen er for tiden i litt dårlig forfatning, så kjør forsiktig. Det er mye småabbor i sjøen og de beste fiskeplassene er i sydenden og fra demningen.

Snippkoia

Koie 2 km nord/vest for Gitvola. Denne er restaurert av den lokale tursitforeningen, HHT,  og er et fint turmål. Langs stien til koia ligger Torshovsgråen (Tårsjegrån). Dette er ca 3 meter høy konglomerat (sten), med flere «brønner» på nordsiden. I disse står det «bestandig» vann og mange trodde tidligere at dette vannet kom opp gjennom stenen. Velt-Gråen, som er mye mindre, ligger i det samme området langs stien. Koia kan åpnes med en DNT – nøkkel.

Kjølstadkoia

Åpen koie ca 1.200 m øst for Nordhuevegen. Koa ligger i et spesialt fint område med gamle furutrær i alle fasonger.
På Øiseterkjølen litt syd for koia leier Norsk Vorstehhundklubb et 500 dekaer stort område som er inngjerdet. Her er det mulighet for trening av fuglehunder i sommerhalvåret.

Fiskebekken

Denne lille bekken har sine utløp fra setervollen på Gitvola. Ørret er mangelvare i Løten, men i  Fiskebekken er det brukbar bestand med bekkeørret. Bekken renner ut i Gita som har sitt utløp i Glomma syd for Åsta.

Translate »