Sjølhogst av juletre

I Løten er det lange tradisjoner for sjølhogst av juletre. Kjøp av «juletrelapp» og hogging av juletre i Løiten Almenning er for mange en viktig del av juleforberedelsene. En juletrelapp for sjølhogst av juletre, kan kjøpes på allmenningskontoret eller via Løiten Almennings Vippsnr: #636807. En juletrelapp koster kr 100,-

I år, som i fjor, har Løiten Almenning besluttet at inntektene fra årets juletresalg skal gå til Løten Røde Kors, for å oppfylle barn i Løten sine julegaveønsker fra Ønsketreet – små hjerter som gleder stort! Mange forbinder julehøytiden med glede, fellesskap, gode middager og ønsker som oppfylles, men slik er det ikke for alle. Heldigvis finnes det små hjerter som gleder stort. Ønsketreet står på CC Stadion i Hamar, det er vakkert å se på, men gir også rom for refleksjoner. Familier i en vanskelig situasjon melder inn julegaveønske for barn i alderen 0-18 år, ønsket leveres til Røde Kors via hjelpeapparatet (NAV, helsestasjonen e.l). I fjor bidro Ønsketreet til at ca. 100 ønsker fra barn i Løten ble oppfylt.

Kjør forsiktig på skogsvegene, og vær snill å ikke hogge juletre på plantefeltene. Kontroller vil bli foretatt.
Vi ønsker dere en riktig god juletrefangst!

Kart over Løiten Almenning finner du her
Arealet som er merket grønt i dette kartet er Løiten Almenning.

Translate »