Årets julemarked avlyst

Vi har ventet i det lengste med å ta avgjørelsen i påvente av nye føringer for arrangement, men på bakgrunn av de råd og veiledninger vi nå har fått fra kommuneoverlegen og kulturavdelingen i Løten kommune, må vi beklageligvis melde at vi i år ikke kan arrangere vårt tradisjonsrike julemarked på grunn av koronapandemien.

Det tas sikte på å arrangere Bondens Marked på Budor den 28. november, i regi av Bondens Marked Hedmark (som arrangør). Når dette er mer avklart, vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Vi håper at vi neste år kan arrangere vårt julemarked, i den form vi er kjent med. Vi planlegger julemarked lørdag 27. november, alternativt 3. desember i 2021.

Mvh
Løiten Almenning/Visit Budor

Translate »