Informasjon til våre caravangjester

Denne informasjonen er sendt ut via e-post til våre caravankunder 3. oktober:

Vi håper dere har hatt en fin sommersesong!

Så er det tid for en ny leieperiode, perioden er ett år f.o.m. 15.09. t.o.m. 14.09 påfølgende år. Dersom caravanplassen ikke sies opp av en av partene innen 15.05., forlenges avtalen automatisk i ett år løpende f.o.m. 15.09. Faktura for første del av perioden vil bli sendt ut snart, sammen med faktura for evt. strømforbruk i sommer.

En ting som ikke kan gjentas mange nok ganger er brannforskriftene. Husk at det skal være minst 3 meter mellom hver vogn og/eller spikertelt/levegg. Spikertelt får være maks 12 m2 (se avtalen for mere info). Hver vogn/plass må ha eget godkjent brannslokningsapparat, gjerne plassert på utsiden av spikerteltet.

Det har det siste året blitt bygget/utvidet mye rundt vognene. For alt dette gjelder at det ikke får være festet til grunn, ikke tak over inngang eller vogn. Nye «carporter» er ikke godkjent. Alle nye større endringer og påbygg må avtales og godkjennes av oss FØR dere starter. Parkering av bil skal gjøres på siden av egen vogn.

For de av dere som ønsker å avslutte plassen og selge spikerteltet eller vogn, er vi åpne for at ny kjøper kan overta caravanplassen. Dette forutsetter at denne prosessen skjer mellom selger og kjøper. Når alt er klart, tar kjøper kontakt med oss for inngåelse av ny leieavtale. Dette forutsetter at selger har betalt alt utestående hos Løiten Almenning.

Vi satser på elektronisk kommunikasjon (utsendelse av nyhetsbrev, informasjon, avtaler etc.), så vi vil gjerne få på plass deres e-postadresser og telefon nr. Send/oppdater dette til oss så snart som mulig til: firmapost@loitenalmenning.no .

Vi ønsker dere velkommen til familiedag i Koiedalen på Budor, lørdag 8. oktober fra kl. 12.00 – 15.00. Mer informasjon ligger på vår nettside www.visitbudor.no eller vår facebookside: @visitbudor.

Har dere spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Med vennlig hilsen oss på Budor
E-post: post@budor.no

Translate »