Vinteren er i anmarsj og planleggingen av brøyting er godt i gang. Til dere som vil ha brøyting til vinteren gjelder følgende:

Pris på snøbrøyting vintersesongen 2023/2024 er kr 3 550,- inkl. mva. Prisen er regulert med SSB sin kostnadsindeks for gjeldende tjeneste siden forrige sesong. Indeksen som benyttes er 08663; Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger.

 • Innkjøring til hytte etter oppsatte brøytestikker
 • Biloppstillingsplass etter oppsatte brøytestikker
 • Brøytingen gjennomføres etter vurdering av nedbør og vindforhold
 • Tilgang til bestilling av brøyting gjennom hytteankomst.no/appen net

Påmeldingen gjelder hele vintersesongen 2023/2024. Faktura blir delt i to, der halvparten blir fakturert i desember 2023, andre halvpart etter endt vintersesong 2024.

Alle som var tilknyttet snøbrøyting på Budor i vintersesongen 2022/2023, er automatisk med for sesongen 2023/2024 med mindre man avbestiller snøbrøyting innen 20. oktober.

Hvordan bruke hytteankomst.no?
Hytteankomst er en tjeneste for å optimalisere snøbrøyting for å kunne gi best mulig resultat til dere som hytteeiere med minst mulig kjøring. Slik fungerer dette:

 • Hytteeier registrerer via hytteankomst.no (eller nedlastet app) innen kl. 12.00 dagen før ankomst.
 • NB! Ved ankomst f.o.m. fredag t.o.m. søndag gjelder registrering innen kl. 12 torsdag.
 • Brøytemannskapene planlegger sine ruter ut fra hvilke hytteeiere som har meldt ønske om brøyting.

Ved for sen oppmelding eller glemt å melde fra på hytteankomst.no, tilkommer et ekstra gebyr på kr 650,- hvis brøytemannskap blir tilkalt.

Forberedelser til snøbrøyting av oppstillingsplass:

 • Sett opp brøytestikker på begge sider av innkjøringen og biloppstillingsplassen. Ingen brøytestikker, ingen brøyting.
 • Påse at brøytestikker ikke står tett på eksisterende anlegg slik som terrasser/boder/ inngangspartier/gjerder/kantstein etc.
 • Armeringsjern for å feste plaststikker er ikke lov. Dette kan medføre alvorlige konsekvenser for både utstyr og mennesker!
 • Påse at stein eller andre hindringer er utenfor brøytesonen, slik at dette ikke kommer inn i fresen. Dette ødelegger snøfreserne og kan medføre fare for mennesker og eiendom.
 • Brøytestikker kan kjøpes på Budor Gjestegård (høyre side av inngangen). Stikkene koster kr 10,- pr. stk. Betaling kontant i postkassa, eller du kan benytte Vipps nr. 134887.

Vedlikehold gjennom vinteren
Erfaringsmessig blir det mye snø på Budor gjennom vintersesong. Derfor er det viktig at du som hytteeier tar følgende ansvar for å få et best mulig resultat av brøytingen:

 • Innkjøring med parkerte kjøretøy vil få redusert brøyting. Påse at det er fritt for kjøretøy hvis dere vil ha hele innkjøringen brøytet.
 • Snø fra hyttetak må ikke måkes ned i innkjørsel. Dette er krevende å ta igjen for brøytemannskapene da snøen er hard og klumpete. Ekstraturer for å fjerne snø etter takmåking vil bli fakturert etter medgått tid inkludert kjøring til Budor.

Start og slutt på sesongen
Vi ber om forståelse for at de første brøytingene om høsten, og de siste om våren ikke alltid blir perfekte. Dette skyldes at vi må være forsiktige for å unngå at snøfreseren skjærer seg ned i veien, og tar med seg grus som kan havne hos naboen eller ute i marka.

Vakttelefon
Vakttelefonen er til for spesielle tilfeller og prekære behov og gjeldende kun snøbrøyting:

Svaenlia og Budor sentralområde:  974 85 350
Budor Nord:                                      974 65 460


Nyhetsbrev og informasjon
Hvis du ønsker nyhetsbrev eller annen informasjon i digital form, ber vi vennligst om at dere melder inn deres epostadresse på firmapost@loitenalmenning.no.

Vi ser fram til nok en flott vintersesong på Budor!