Grupper og selskaper

Gjestegården Budor tar gjerne imot forespørsler på grupper og selskaper og vi prøver å løse forespørslene så godt det lar seg gjøre. Gjestegården er normalt sett åpent for publikum året rundt – generelt fra torsdag – søndag hver uke, i tillegg til alle dager i ferier (høst, jul, vinter, påske). På sommertid er det stort sett bedre muligheter for å kunne ha lukkede selskap – også i helger.

For bestilling av bord eller forespørsel på selskaper / grupper, kontakt oss på post@gjestegarden.no, eller ring 625 94 503 med tastevalg #1

Ønsker du overnatting for grupper/firmaer/selskaper – så kontakter du Budor Hytteutleie på post@budor-hytteutleie.no, eller ringer tlf. 950 99 676.