Forsterking av Budorvegen

Etter flere år med høy belastning begynner Budorvegen å vise tydelig tegn på stor slitasje.  Det er derfor besluttet at den skal forsterkes og legges ny asfalt på strekningen fra Brattbakken (Sirkula sitt avfallsanlegg) og opp til parkeringsarealet på Budor. Før arbeidet med forsterkning starter, må vi bytte 22 stikkrenner. Stikkrenner er det røret som fører vann fra den ene siden av veien til den andre. For å kunne utføre dette på en sikker og forsvarlig måte er vi nødt til å stenge veien for all annen ferdsel. Budorvegen vil derfor bli stengt mellom Brattbakken og Budor på hverdager i en periode (se tidsplan under,) med omkjøring via Østre Fjellveg. Omkjøringen vil bli skiltet.

Veien til Mattisrud vil være åpen i hele anleggsperioden.

Når Budorvegen blir stengt må avfallsanlegget langs Østre Fjellveg benyttes. Sirkula setter opp ekstra overvåkning og tømming av anlegget.

For å øke Budorvegens bæreevne(styrke) vil den bli forsterket gjennom en prosess som heter dypstabilisering. Den eksisterende asfalt vil bli frest opp og blandet sammen med eksisterende masser i vegen. Deretter tilsettes pukk(stein) til ønsket bæreevne oppnås. For mer informasjon rundt selve prosessen kan dere gå inn på  www.dypstabilisering.no. Når veien er forsterket, vil nytt asfaltdekke bli lagt.

Tidsplan:
1. aug. – 11. aug. Budorvegen er stengt mandag t.o.m. torsdag pga. arbeid med skifte av stikkrenner og dypstabilisering.
15. aug. – 31. aug. Dypstabilisering. Her vil ett kjørefelt være oppe etter 11. aug.
1.sept. – 15. sept. Asfaltering. Ett kjørefelt vil være oppe, og trafikken vil bli dirigert.

Det tas forbehold om at datoer kan bli endret hvis det oppstår noe uforutsett. Endringer vil bli publisert her på nettsiden og på www.loitenalmenning.no.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli utført noe forberedende arbeider med forsterkning av veigrøfter i løpet av sommeren.

NB! Det ferdes mange beitedyr i og langs omkjøringsvegen (Østre Fjellveg). Av hensyn til folk og fe minner vi om at høyeste tillatte hastighet er 60 km/t. Husk at dyra kan komme brått på. Er det dyr i og langs vegbanen må farten reduseres. Hvis uhellet er ute sjekker du øremerkene for kontaktinformasjon til eier, eller ringer vakttelefonen for beitedyr 481 34 470.

Entreprenører og kontaktpersoner:
Stikkrenner og forsterkning av veiskråninger: M. Dobloug AS
Dypstabilisering: Grevlingen AS
Asfaltering: Veidekke
Prosjektansvarlig i Løiten Almenning: Johan Fischer 918 12 888

Translate »