Elgjakta starter 25. september.

Miljødirektoratet har fastsatt ny jakttidsramme for elg fra 25. september til 23. desember for hele landet. Løiten Almenning har vedtatt å følge den nye jakttidsrammen fra Miljødirektoratet med jakt fra 25. september til 23. desember.
Det blir opphold i småviltjakta f.o.m. 25. september t.o.m. 1. oktober.

Translate »