Caravanplass og tilbygg

Caravanplassen har blitt inspisert av Løten kommune og Hedmarken brannvesen, i samråd med Løiten Almenning.

Vi henstiller til planbestemmelsene for Budor Caravan, samt avtale mellom utleier og leietaker, der det blant annet står følgende gjeldende spikertelt:
– «Maksimalt utvendig mål er 3,0 meter * 4,0 meter, eller andre mål som gir maksimalt 12 m2 grunnflate hvis spesielle forhold tilsier dette»
– «Maksimalt takutstikk 20 cm fra vegg»
– «Total høyde er maksimalt 10 cm over vogntaket»

Etter befaringen påpekes følgende:
– Det registreres at ulike carportløsninger er satt opp på caravanplass. Vi anser dette som konstruksjon som går utover avtalens innhold, og er derfor ikke i henhold til avtale. Ta kontakt for løsning av oppsatt konstruksjon.
– Vi ser bort i fra luftekasser som plasseres på topp av campingvogner

Vi henstiller også alle caravaneiere til å være oppmerksomme på følgende Byggteknisk forskrift (TEK17), § 11-6, tiltak mot brannspredning mellom byggverk, avsnitt 2:
– Dette gjelder avstand mellom byggtekniske konstruksjoner over 0,5 meter mellom campingenheter, feks. levegger.
Les mer her: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-6/

Les også gjerne her: https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/brannsikker-pa-camping/

 

Hvis det er noe du lurer på, ta gjerne kontakt på e-post:post@budor.no

 

Translate »