Budor i utvikling – og brukerundersøkelse

Vi i Løiten Almenning ønsker å skape en kvalitetsorientert og bærekraftig helårsdestinasjon ved porten til Hedmarksvidda. Skogen, historien og koblingen til lokalsamfunnet danner grunnlaget for en fremtidig utvikling i Budor.

Vi ønsker å være en aktiv og inkluderende utvikler for et godt hytteliv og bygdeliv, og gjøre lokalbefolkningen og hytteeiere stolte. Nå planlegger vi Budor i et lengre perspektiv, og ønsker å involvere alle aktører med lokale interesser — også deg! Det er mye som ikke er avgjort, og derfor vil vi gjerne høre din mening.

Hva ønsker du på Budor? Er du interessert i å lære mer om sopp og bær? Vil du høre mer om historie og geologi? Kunne du tenke deg å leie en sauna eller en badestamp etter en lang skitur?

Svar på denne undersøkelsen for å dele dine ønsker og behov med oss.

vår prosjektside kan du lese mer om prosjektet og andre måter du kan være med på å forme framtidas Budor.

Translate »