Begrenset framkommelighet til Målia i høst

Begrenset framkommelighet til Målia fra midten av august til slutten av september

Vegen til Målia, mellom bommen nær Vegenden øverst på Ruskåsen og inn til Målia, vil bli stengt på dagtid (07.00 – 16.00) mandag – fredag fra ca. 20. august til slutten av september.

Utenom arbeidstid, dvs. fra kl. 16.00 til kl. 07.00 og i helgene vil vegen være åpen. Gravingen vil foregå etappevis, slik at første strekningen fra området O-feltet forbi Vegenden vil være berørt kun første del av anleggsperioden. Området nær Målia vil være berørt hele perioden. Ved behov for uttrykning (ambulanse, brannbil eller veterinær) vil det bli lagt opp til varslingsrutiner som sikrer framkommelighet.

Årsaken til begrensningen i framkommelighet er at det skal graves strømkabel til Målia, og for å gjøre naturinngrepet minst mulig i området er det besluttet å legge kabelen i vegen. HHT som driver Målia har vurdert alternative energiløsninger, men har falt ned på strøm via kabel som beste løsning for å erstatte dieselaggregatene som i dag benyttes.

Prosjektansvarlig er Elvia, og kontaktperson der er:
Michael Holmvik, mobil 959 81 417, e-post michael.holmvik@elvia.no

Foto: Kari Svelle Reistad

 

Translate »