Badeplasser på Budor

I Koiedalen på Budor er det tilrettelagt for bading med enkel brygge og flåte. Dammen i Koiedalen er over seks meter dyp, stuping/hopping fra brygga er forbudt da den går ut fra land. Det tas jevnlig prøver gjennom sommersesongen for å kontrollere badevannskvaliteten. Prøvene tas av Løten kommune.

Rundt om på Budor er det noen badeperler i små bekkekulper og tjern. Disse er ikke tilrettelagt. Verdt å nevne er at man kan avkjøle seg i jettegryter i elva Øksna/Korpreiret. Videre er det små kulper og damterskler i Furaelva, hvor det er idyllisk å kjøle seg ned på varme sommerdager eller for å se om fisken spretter.

All bading skjer på eget ansvar.

Et deilig, avkjølende bad i tjernet i Koiedalen. Foto: Frederik Garshol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badebrygge i Koiedalen.
Flytebrygge i Koiedalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »