Arkeologisk undersøkelse på Budor

For tiden gjennomfører Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse på Budor, nærmere bestemt på setervollen ved skianlegget. Arkeologene har gjort interessante funn, som de har veldig lyst til å fortelle om. Vi inviterer derfor til omvisning og historiefortelling om funnene på Budor, søndag 18. september kl. 12.00. Oppmøte utenfor Budor Skianlegg. Servering av kaffe, saft og boller.

Hjertelig velkommen til en interessant, lokal historietime på Budor!

For mer informasjon om arkeologi og deres virksomhet; www.khm.uio.no

 

Translate »