Koronainformasjon Budor Caravan

Til alle caravaneiere på Budor!

Vi har mottatt oppdatert koronainformasjon for Budor Caravan, tirsdag 28. april 2020:

Kommuneoverlegen har anbefalt at alle caravanplasser i Hamarregionen, deriblant på Budor Caravanplass, holder serviceanlegget stengt.

Kommuneoverlegenes anbefalinger
«Til grunn for anbefalingene våre ligger at vi fortsatt ser tilfeller med Covid-19 uten kjent smittekilde, og at vi forventer en økning i smittetall fremover i forbindelse med gradvis gjenåpning av samfunnet. Vi vurderer at felles sanitæranlegg/fellesarealer på campingplasser er områder med økt risiko for smittespredning på grunn av potensielt mange brukere fra ulike områder og mange felles kontaktpunkter.»

Det er allikevel mulig å hente vann og tømme toaletter og avløpsvann på Budor Caravan. Det oppfordres til varsomhet og streng hygiene for de som benytter seg av dette.

Denne informasjonen blir også sendt ut med SMS – varsling.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf. 625 94 503, tastevalg 2 eller e-post.

Arkivfoto: Budor Caravan
Translate »