Nye avfallsstasjoner på Budor

Informasjon fra Sirkula:

“Vi viser til tidligere informasjon om oppgradering av renovasjonsordningen i Løiten Almenning/Budor.

Vi er nå igang med å grave ned avfallsbrønner og legge til rette for sortering. Avfallsstasjonene blir bestående av nedgravde avfallsbrønner med mulighet for å sortere ut matavfall, plast, papir, glass og metallemballasje og restavfall. Det etableres 2 avfallsstasjoner. Begge er plassert langs inn og utfartsårene til Budor.

Avfallsstasjon 1 – Budorvegen: 
Den største avfallsstasjonen blir etablert langs Budorvegen, 2 km nedenfor skistadion. Den bli bestående av 16 nedgravde avfallsbrønner.

Avfallsstasjon 2 – Østre Fjellveg: 
Den andre avfallsstasjonen plasseres langs Østre Fjellveg, 1 km innenfor bommen. Den blir bestående av 5 nedgravde avfallsbrønner.

Brukervennlighet:
Avfallsstasjonene er plassert slik atu som bruker enkelt kan stoppe innom de på vei ned fra fjellet. Videre ønsker vi å redusere transport inne i hytteområder hvor barn og unge ferdes.

Ferdigstillelse:
Arbeidet skal være ferdig i månedsskifte november/desember. Stasjonene åpnes til bruk når gravearbeidet er ferdig. Vi ser frem til å kunne tilby en oppgradert avfallsløsning som vi håper vil gi brukerne en bedre opplevelse. Når de nye avfallstasjonene er i drift vil vi hente inn containere og beholdere som står plassert ut i fjellet.

Poser til matavfall:
Post til matavfall kan hentes på Budor Gjestegård.

Eventuelle spørsmål bes rettet til Sirkula IKS. Husk at du alltid kan ta kontakt med oss via e-post eller pr. telefon.”

Sirkula IKS
Tlf. 62 54 37 00
E-post: post@sirkula.no
www.sirkula.no

Translate »