Ny profil for Budor

Løiten Almenning har i sin strategiplan en klar målsetning om å styrke satsningen på Budor. Et ledd i dette er utarbeidelse av en ny profil og en skiltplan for Budor. Som et første trinn i denne satsningen vil dere i dag se to nye velkomstskilt på Budor.

I uke 37 vil nettsiden tas ned noen dager, slik at vi får på plass ny profil og design.

Vi gleder oss og ser fram til en styrket og målrettet satsning på Budor 🙂

 

 

 

 

 

Translate »